Har du en prosess som er verdt å bruke 15 000 i måneden på å få automatisert? Da bør du kontakte oss!

Du kommer med din utfordring eller ditt behov, vi tilpasser vår robot og du leiger roboten til ein fast månadspris. Vi kaller det å ansette ein robot. Våre robotar er ekstremt effektive, med lav kostnad for mykje vinning. Roboten samarbeider godt og vil helst jobbe blant kollegaer. Roboten elskar å utføre repetitive oppgåver, og frigjer gjerne ressursar hos dine ansatte. I tillegg er roboten irriterande nøyaktig og har stabilt fokus heile arbeidsdagen.

Vel mellom våre pakkeløysingar:

Startpakke

For deg som veit at robot er framtida, og vil “øve” på å implementere robot i produksjonen.

Pakka inkluderer

 • Ein brukar- og HMS venleg UR robot som
  kan jobbe side om side med folk
 • Ein dag installasjon- og opplæring med ein
  av våre robotspesialistar
 • Hjelp til å velje egna verktøy til oppgåvene
 • Support
 • 3 mnd oppsigelsestid

Pris pr mnd.

7990,-

Frakt, verktøy og evt andre omkostningar kjem i tillegg.

Alle prisar eks. MVA.

Produktark

Industriløysing

Vi utviklar ei løysing som automatiserer prosessar i din produksjon. Krev grad av spesialtilpasning.

Utvikling

 • Kartlegging på lokasjon
 • Uttesting i eigen LAB
 • Integrasjon mot maskin- og styringssystem
 • Nødvendig software/programmering
 • Vision – 3D Kamera
 • Tekniske teiknigar og dokumentasjon
 • Igangsetting og produksjon

Drift

 • 3 mnd oppsigelsestid
 • Support
 • Ein brukar- og HMS venleg UR robot som kan jobbe side om side med folk

Driftskost pr mnd.

15.000,-

Inkl. support
Utviklingskostnad estimeres per prosjekt

Alle prisar eks. MVA.

Produktark

Palleteringsløysing

Vårt eigenutvikla løysing for effektiv og fleksibel palletering!

Tilpasning

 • Kartlegging og lokasjon
 • Uttesting i eigen LAB
 • Integrasjon mot maskin- og styringssystem
 • Nødvendig software/programmering
 • Visionsystem (maskinsyn)
 • Tekniske tekningar og dokumentasjon
 • Igangsetting av produksjon

Drift

 • 3 mnd oppsigelsestid
 • Support
 • Ein brukar- og HMS venleg UR robot som kan jobbe side om side med folk

Driftskost pr mnd.

15.000,-

Frakt og evt andre spesialtilpasninger kjem i tillegg.

Alle prisar eks. MVA.

Produktark

Kontakt oss