Om meg:

Korleis er det å vere ein Rocketfarmer?

Ein privilegert rolle samanlikna med å jobbe i eit tradisjonelt, ofte konservativt, miljø. Det er uformelt, stor fridom og gode moglegheiter for utvikling.

Kva type Rocketfarmer er eg?

Den gamle, gretne gubben, då eg er desidert eldst på kontoret. Men eg håpar lang erfaring veg opp. Eg er prosjektleiar med ansvar for framdrift og sluttføring av ulike prosjekt. Er òg verneombod i bedrifta.

Kvifor jobb i Sogndal?

Eg har visst om Rocketfarm sidan den spede start og har alltid synast dei verka spennande. At eg har kjæraste og bonusfamilie her i Sogndal bidrar òg sterkt til det valet.

Kva skjer når arbeidsdagen er over?

Stort sett musikkrelaterte ting. Eg er medeigar i eit produksjonsselskap, lager og spelar musikk. Eg er òg glad i sjølivet og fjell.

Rocketfarm med få ord:

 Innovative og vilje til å tenke annleis.

Om meg:

Korleis er det å vere ein Rocketfarmer?

Varierande, utfordrande og morosamt.

Kva for ein Rocketfarmer er eg?

Det kvinnelig tilskottet! … som ikkje forstår koding, pusher på deadlines og har fokus på kostnader og sal – som økonom og prosjektleiar.

Kvifor jobb i Sogndal?

Rocketfarm er eit veldig spennande selskap, nytenkande og ikkje minst grunna fjella rundt.

Kva skjer når arbeidsdagen er over?

Køyrar pudder!! Eg går på topptur, står på ski, går på ski, syklar på sti og løpar i fjella.

Rocketfarm med få ord:

Eit konsulentselskap med fokus på teknologi.