Om meg:

Korleis er det å vere ein Rocketfarmer?

Det er gøy å vere med på teknologiutviklinga som skjer i industrien og næringslivet. Og dette er ein fin, kompetent gjeng.

Kva for ein Rocketfarmer er eg?

Eg er deltidstilsett som seniorrådgjevar, og tilfører kompetanse innan forretningsleiing, teknologiforståing, med eit stort og relevant nettverk.

Kvifor jobb i Sogndal?

Eg vart kontakta av Rocketfarm og spurt om å bli med. Men eg jobbar mykje frå heimekontoret mitt og er sporadisk i Sogndal.

Kva skjer når arbeidsdagen er over?

Driv med musikk, spelar gitar, liker båtliv og reiser ein del utanlands.

Rocketfarm med få ord:

Høg kompetanse, spennande produkt/tenester og framtidsretta.