Robotar og teknologi for din industri

Teknologikartlegging – startpakke

Vi identifiserer potensiale for automasjon i di bedrift.

Vi tilbyr bedriftsbesøk, der ein av våre rocketfarmere kjem til dykk. Dei nyttar ein halv dag saman med dykk, for å bistå og vurdere korleis og kva teknologi bedrifta kan ta i bruk. Arbedet blir oppsummert i ein kort rapport.

Effektiviser prosessar og spar ressursar!

Produktark

Startpakke – automatisering

Få besøk av eit av Noregs leiande miljø innan teknologi og robotikk

Pakka inneheld

  • Hjelp til å kartlegge forbetringspotensiale i dagens produksjon
  • Vurdering av kva nye teknologiar bedrifta kan ta i bruk
  • 1/2 dag kartleggingsbesøk hjå ein av våre i bedrifta
  • Sluttrapport med moderniseringstiltak

25.000,-

mva + reiseutgifter kjem i tillegg

Kontakt oss

Del: