Yast
Et enkelt system for registrering av tid

Registrering av timer skal være enkelt. Det skal stjele lite av arbeidstiden, være oversiktelig og ha oversiktelige funksjoner for regnskapsansvarlige. Yast leverer på alle plan og plattformer.