Support for UR Robot Software versjon 5.2 og 3.8

OPC UA URCap støttar siste versjon av Universal Robots sin robot software.

Vi har testa og verifisert kompatibiliteten for URCapen mot dei nye versjonane av UR robot software 3.8 og 5.2.

Samtidig releaser vi ein ny versjon med ein fiks, då vi har oppdaga ein bug.
Fiksen ordnar eit problem som oppstår når ein definerar streng-attributter uten å angi ein default-verdi i OPC serveren på roboten.

pally, urcap, ur cap, opc-ua