Om meg:

Korleis er det å vere ein Rocketfarmer?

Arbeidsdagen kan vere hektisk med mykje å gjere, men med fleksibilitet og gode medhjelparar løyser ein problema i lag.

Oppgåvene er allsidige og ein blir ofte utfordra med nye problem eller ny teknologi ein må lære seg. Kva prosjekt ein jobbar med om ein månand er stort sett uvisst, men det gjer det òg veldig spennande.

Kva for ein Rocketfarmer er eg?

Kunnskapsmessig er eg litt «potet», kan brukast til det meste. Stillinga mi er utviklar, og eg har størst faglig tyngde i frontend.

Personlege eigenskapar:

*Sterkaste side: Prøvar alltid å sjå positivt på ting. Ingen problem er umulige, dei tek berre litt tid.

*Svakaste side: B-menneske, treng kaffi.

Kvifor jobb i Sogndal?

Eg valde Sogndal av tre grunnar:

1. Eg var lei av byliv.

2. Eg ville bu nærare heimstaden Sandane.

3. Eg såg etter ein jobb med kunnskapsrike kollegaer og spennande prosjekt.

Kva skjer når arbeidsdagen er over?

På sommarhalvåret går det mykje i turar i skog og mark, eller å halde liv i min gamle bil. Elles vert det trening og lagidrett.

Rocketfarm med få ord:

Spennande, lærerikt, inkluderande og sosialt.