Robotar og teknologi for din industri

Om meg:

Korleis er det å vere ein Rocketfarmer?

Først og fremst veldig kjekt – dedikert og dyktig kollegium syt for det. Vi har kultur for god balanse mellom jobb og fritid, så folk jobbar hardt og passar på å gjere «greiene sine» når dei kan.

Kva for ein Rocketfarmer er eg?

Eg jobbar mykje strategisk og organisatorisk. Kva retning skal vi prioritere aller øvst, og korleis skal vi bygge ein best mogleg arbeidsplass for dedikerte, hardtarbeidande teknologar.

Kvifor jobb i Sogndal?

Som Lærdøl er eg ein av få rocketfarmere som kjem frå regionen. Og grunnen til at eg trivst så godt her i Sogndal er den gode balansen: Kort tid til det meste (12 min. til skitrekk, 4 min. til verdens største innomhus fotballøkke), samstundes som vi har over 3000 studentar som sikrar eit kultur- og restauranttilbod som er bra (nok). Eg får reist litt gjennom jobb, og synast Sogndal er ein veldig god plass å leve, både for vaksne og våre born.

Kva skjer når arbeidsdagen er over?

Med tre born er det litt logistikk hos oss òg. Men med gangavstand til aktivitetane, har vi lite å klage på. Som ivrig jaktmann, er haustens ledige helgar ofte på 1000 moh. Og etter 10 år med jobb i Sogndal Fotball, er engasjement rundt klubben og Campus noko som opptak meg over middels. Elles er familien reiseglade, så desember brukar vi gjerne 10 flytimar herifrå om tid og peng tillèt det.

Rocketfarm med få ord:

Ei bedrift som gler seg til framtida og vil vere med å prege den!