Robotar og teknologi for din industri

Om meg:

Korleis er det å vere ein Rocketfarmer?

Det er bra! Vi har spennande arbeidsoppgåver og store utfordringar kvar dag, men også stor friheit til å velje kva teknologiar vi nyttar for å løyse problema.

Kva for ein Rocketfarmer er du?

Eg er veldig fokusert på tekniske løysningar. Ingenting kan dra meg vekk frå det eg jobbar med når eg set i gang.

Kvifor jobb i Sogndal?

Fordi Rocketfarm er i Sogndal.

Kva skjer når arbeidsdagen er over?

Eg dyrkar chili, både heime og på kontoret. 🙂

Rocketfarm med få ord:

Innovativ, familievennlig og eit godt team.